Agrárlogisztikai gyűjtőpont kialakítása

Agrárlogisztikai gyűjtőpont kialakítása

Agrárlogisztikai gyűjtőpont kialakítása

 

Tajekoztato tabla.png

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata több éves hatékony agrárgazdálkodási szemléletű működési múltat tudhat maga mögött, mely alapján felvetődött egy agrárlogisztikai gyűjtőpont kialakításának szükségessége. Az önkormányzat nagyon szoros együttműködésben van a településen működő vállalkozásokkal, rálát a családi gazdálkodók, őstermelők mindennapi igényeire. A település agrártevékenységben érintett vállalkozásai részéről egyértelműen megfogalmazódott egy agrárlogisztikai gyűjtőpont kialakításának szükségessége. Az önkormányzatot megkereső vállalkozások és őstermelők a szezonalitásból eredő piaci nehézségek áthidalásában kérték az önkormányzat közreműködését. Tiszadob Nagyközség Önkormányzata látva és élve a lehetőséggel pályázati anyagot készített elő a TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra. Az önkormányzat a TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívás Területspecifikus mellékletének 1.2 pontja alapján a “minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszegre irányulóan nyújtotta be pályázatát. Tiszadob Nagyközség Önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei – 2014-2020-as időszakra vonatkozó – területfejlesztési koncepció és program készítésének fázisában jelezte fejlesztési elképzelését, indokoltságát és gazdasági létjogosultságát a tervezői csoport számára. A térségben/járásban működő Tiszatér Leader Egyesület által készített helyi fejlesztési stratégiában is kérte elképzelésének pozicionálását, annak érdekében, hogy a korábbi Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában található fejlesztési lehetőségekre épülően tovább fejleszthesse a település szintű önfenntartó gazdálkodási modellt. Tiszadob Nagyközség Önkormányzata elhivatott a települési termelési volumen bővítése mellett annak érdekében, hogy a vidékies településen az őstermelők és családi vállalkozások javíthassanak életfeltételeiken, termelési potenciáljuk stabilizálódjon és javuljanak értékesítési pozíciójuk. Az önkormányzat elsődlegesen helyi termelőkkel (őstermelőkkel és családi vállalkozásokkal) kívánnak együttműködni, őket kívánja helyzetbe hozni annak érdekében, hogy stabilizálódhasson termelésük és az általuk megtermelt termékek piacra jutásában aktívan közre tudjon az önkormányzat működni. A projekt szerves előzménye, hogy ÚMVP III-as tengely forrás igénybevételének segítségével 5 éve teljesen megújította, korszerűvé tette a település központjában található piac területet lehetőséget kínálva ezáltal is a településen termelő őstermelők és családi gazdaságok számára termékeik értékesítésére. A település a Nemzeti Agrár Kamarával szoros együttműködésben helyben – a polgármesteri hivatal épületében – igyekszik szaktanácsokkal segíteni a helyi termelőket.

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata fejlesztendő járásban, szolgáltatás- és foglalkoztatás bővítő szándékkel tervezi megvalósítani beruházását az előkésítő tevékenység keretein belül elkészített üzleti terv alapján. Az Önkormányzat hónapokkal ezelőtt megbízást adott a tervezőmérnöknek, hogy a beruházás lehetséges sarokpontjait vizsgálja meg (helyszín, besorolás, költségnormák, stb.) és ezzel párhuzamosan egy előkészítő tanulmány (üzleti terv) elkészítésére is megbízást adott a település vezetősége. A fejlesztés és műszaki tartalma teljes mértékben, ellenőrizhetően, tervezői felmérés alapján alátámasztott. Az önkormányzat a tulajdonában lévő települési ingatlanon a lakosság és az önkormányzat által megtermelt, zöldségek és gyümölcsök átmeneti hűtött, higiénikus tárolására alkalmas, szolgáltatásként működő agrárlogisztikai gyűjtőpont építési engedélyezési tervét elkészíttette, úgy hogy az épület cca. 2 x70 m2 nagyságú legyen, előtte cca. 70 m2-es fedett manipulációs térrel, és cca. 100 m2-es térbetonnal. A fejlesztés helyszíne, az 1073/27 hrsz-ú ingatlan Tiszadob központi részén fekszik, település központi vegyes szolgáltató, igazgatási és lakóövezetben, az ingatlan burkolt közterületi útról közelíthető meg. Az utcában főként lakóépületek és kereskedelmi, szolgáltató, épületek és iskola találhatók, melyekhez megfelelően alkalmazkodik az építésre kerülő új épület is.

A projekt kapcsán egy eszköz került betervezésre egy Baoli CPQD35 új gázüzemű targonca 3,5 tonna teherbírás 3000 mm emelési magasság 1 év garanciával, NISSAN motorral. Főbb geometriai adatok: Emelő oszlop: duplex Emelési magasság: 3000 mm Építési magasság: 2230 Szabademelés: 145 mm Villahossz: 1220 mm oszlop dönthetőség előre-hátra: 6-12 fok Targonca hossza villa nélkül: 2775 mm Szélessége: 1225 mm A fejlesztési elképzelés megvalósítása során Tiszadob Nagyközség Önkormányzata konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzati Hivatallal az eredményesség érdekében.
A projekt kapcsán a gyűjtőponton a települési önkormányzat által önmaga megtermelt termékek, a programhoz csatlakozó – és a szolgáltatást igénybe vevő – őstermelők és családi vállalkozások termékei kerülnek elhelyezésre külön-külön időintervallumokat figyelembe véve. A tárolási igényt a piaci környezet határozza meg, a szolgáltatás ellenértékét a tárolási idővel arányosan határozza mega z önkormányzat, mely teljesíthető pénzeszközzel vagy termékvisszatartás alapján természetbeni módon (ebben az esetben a szóban forgó termék összege elszámolási áron kerül könyvelésre). Az önkormányzat települési- és térségi szinten is szeretné programját népszerűsíteni, környező településekkel, környező települések gazdáival kíván együttműködési lehetőségek kialakítására ún. terméksere program megvalósítása céljából. A környező települések is igyekeznek önfenntartó élelmiszer-előállítási programokat kidolgozni és zöldség-, gyümölcs, húsáruk, lekvár, stb. előállításával javítani a településük közétkeztetési kínálatát és gazdálkodási kondícióit. Tiszadob Nagyközség Önkormányzata a helyi esélyegyenlőségi tervében megfogalmazott alapelveket követve, azokat betartva kívánja megvalósítani jelen projektjét is és a fenntartási fázisban is fokozottan érvényesíteni kívánja ezen elveket. A projekt tervezői költségvetésen alapul, mely a mindenkori költségnormákat figyelemmel kísérve és azt betartva került összeállításra. A fejlesztési elképzelés megvalósítását követően az önkormányzat első körben 5 potenciális termelőnek kívánja megadni a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét mindamellett, hogy az önkormányzat saját gazdálkodásában megtermelt zöldség- és gyümölcstermékeit is ezen objektumban kívánja tárolni.


 

Látványterv:

 


 

Megvalósítás helyszíne:


 

Kivitelezés:


 

 

 

 

Back to Top

Nagyítás