Tiszadob Nagyközség Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című konstrukció keretében benyújtott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00851 azonosítószámú „Tiszadob Nagyközség Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás” című projektje

Megnyert összeg: 6.000.000, Ft

100%-os finanszírozottság

A projekt főbb elemei: eszközbeszerzés, oktatásokon való részvétel, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, tesztelés, élesítés, projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A Tiszadobi Polgármesteri Hivatalban egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások kerültek bevezetésre a 257/2016.(VIII.31.) Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével 2018. január 1. napjától.

A projekt keretében tesztelt éles üzemmódban működő, csatlakoztatott szakrendszerek alkalmazásához szükséges és előírt technikai feltételeknek megfelelő, üzembe helyezett, működő hardver eszközök beszerzése és hálózati infrastuktúra elemek kiépítése valósult meg.

Szabályzataink átdolgozásra kerültek. A csatlakozási feltételekben előírt, megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok képezték az önkormányzati ASP központ bevezetéséhez szükséges adatállományt. Az ASP szakrendszerekhez történő csatlakozás érdekében manuális adatbázis feltöltést alkalmaztunk, melyet a hivatali munkatársak többletmunkájával tudtunk megvalósítani. A hivatal elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az ehhez kapcsolódó belső szabályzatok megalkotása, a szükséges jogszabályok megalkotása és a folyamatban részt vevő kollégák, ügyintézők felkészítése szintén részét képezte az átalakítási folyamatnak.

Back to Top

Nagyítás