MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA TISZADOBON

A projekt azonosítója: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00006

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Tiszadob Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00006 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati felhívásra.

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. 

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata célul tűzte ki, hogy a mini bölcsőde kialakításával és működtetésével, illetve általa nyújtott szolgáltatással támogassa a három év alatti gyermekek napközbeni ellátását, a szülők munkavállalási esélyeinek növelését, a bölcsődei nevelés által fejlessze a kisgyermekek készségeit, képességeit, segítve őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz, támogatva a kisgyermekes családok életét, a hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítését.

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata fejlesztendő járásban, szolgáltatás- és foglalkoztatás bővítő szándékkel tervezi megvalósítani beruházását az előkészítő tevékenység keretein belül elkészített megalapozó dokumentum alapján. Az Önkormányzat hónapokkal ezelőtt megbízást adott a tervezőmérnöknek, hogy a beruházás lehetséges sarokpontjait vizsgálja meg és ezzel párhuzamosan egy előkészítő tanulmány (megalapozó dokumentum) elkészítésére is megbízást adott a település vezetősége. A fejlesztés és műszaki tartalma teljes mértékben, ellenőrizhetően, tervezői felmérés alapján alátámasztott. Az önkormányzat a tulajdonában lévő települési ingatlanon meglévő, jelenleg használaton kívüli idősek klubja átalakításának terve elkészült, úgy, hogy mini bölcsőde épületként funkcionáljon továbbiakban (1 csoport 8 férőhely). A fejlesztés helyszíne a 1073/17 hrsz-ú ingatlan Tiszadob központi részén fekszik, az Általános iskola és az óvoda között helyezkedik el, az ingatlan burkolt közterületi útról közelíthető meg. Az átalakításra kerülő épület építése az 1950-es évekre tehető. Állapota, állékonysága korának megfelelő. Az épület nyílászárói elavultak, azok cseréje korszerű műanyag nyílászáróra szükséges. Az épület falazata és lábazata is hőszigetelésre kerül, a tetőszerkezet marad, azonban új cserépfedést kap. A meglévő padlóburkolat és aljzat felbontásra kerül, majd 10 cm hőszigetelés és vízszigetelés beépítésével kerül kialakításra az új padlózat. A bejárat akadálymentes megközelítésére vb. rámpa készül, 5%-os lejtéssel, csúszásmentes fagyálló burkolattal. Az épületben 1 db akadálymentes vizes helyiség (wc) létesül. Az OTÉK 42. §. előírásainak megfelelően az ingatlanon belül lesz megoldva a gépkocsik elhelyezése, nyitott, burkolt parkolóban. A tervezett épülethez 2 db parkoló készül az udvarban, melyből az egyik akadálymentes kialakítású lesz. A tervezett akadálymentes parkoló a bejárathoz a lehető legközelebbi. Az ingatlan közterületről akadály nélkül megközelíthető, melyhez betonozott útcsatlakozás kerül megépítésre, a meglévő kapubejáró felújításával. A projekt keretében 1 bölcsődei csoportszoba kerül kialakításra, amely a 8 gyermek napközbeni ellátását teszi lehetővé. Az épületben a jogszabályok által előírt összes funkcionális helyiség, és a játszóudvar kialakításra kerül. Beszerzésre kerülnek a szükséges bútorok, berendezések, egyéb eszközök, textíliák, munkavégzéshez kapcsolódó eszközök, valamint játékok. A projekt előkészítésében, tervezésében és megvalósításában a Magyar Bölcsődék Egyesülete által kijelölt módszertani szakértő került bevonásra. A megvalósuló Tiszadobi Mini bölcsőde hosszú távon megoldást jelent a településen élő kisgyermekek bölcsődei ellátására, továbbá új munkahely is létesül általa a településen. Az önkormányzat célja ezzel a fejlesztéssel, hogy a lehető legközelebb biztosítson bölcsődei elhelyezést a dolgozni szándékozó kisgyermekes szülőknek, segítve ezzel a családokat és a fejlesztések helyi igényekhez való igazodását. Tiszadob Nagyközség Önkormányzata a helyi esélyegyenlőségi tervében megfogalmazott alapelveket követve, azokat betartva kívánja megvalósítani jelen projektjét is és a fenntartási fázisban is fokozottan érvényesíteni kívánja ezen elveket.

LÁTVÁNYTERV:

MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE:

 

 

 

Back to Top

Nagyítás