CIVIL SZERVEZETEK

Tiszadobi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Alakulásának éve: 1896
Tagjainak száma: 34 fő
Működési területe: Tiszadob közigazgatási területe
Célja: Önkéntes tűzoltás, katasztrófa-elhárítás, önkéntesek szervezése.
Elnök: Bán György
Parancsnok: Erdős János

A szervezet rövid bemutatása: Tevékenyen részt vesz működési területén a közösségi feladatok ellátásában, tagjaiból szervezi és biztosítja a tűzmegelőzési és tűzoltási, kárelhárítási mentési feladatok ellátását. A helyi lehetőségek felhasználásával, gondoskodik a lakosság tűzvédelmi felvilágosításáról. Az elmúlt évben, 10 esetben kaptak tűzesethez riasztást, mely lakás és avartűz volt. Tagjaik közül 14 fő rendelkezik a tűzoltáshoz szükséges szakmai vizsgával. A számukra meghirdetett tűzoltóversenyen minden évben részt vesznek gyermek, ifjúsági és felnőtt csapattal, ahol szép eredményeket érnek el.


Tiszadobi Táncsics Vadásztársaság

Alakulásának éve: 1965

Tagjainak száma: 40 fő
Működési területe: Tiszadobi Táncsics VT területe
Célja: Vadásztársasági tagok szabadidő hasznos eltöltése.
Elnök: Bán György
Vadászmester: Likai Zoltán (06 20/314 – 9119)

A szervezet rövid bemutatása: A területén folyó vadgazdálkodási tevékenység végzése kiemelt figyelmet fordítva a természetvédelemre, tagjainak sportvadászat biztosítása, és bérvadásztatás. A vadásztatásból befolyt összeget a társaság működtetésére, a vadállomány szakszerű kezelésére, téli etetésére fordítja, főállású hivatásos vadászok alkalmazásával.

www.tiszadobivadaszat.mlap.hu


Táncsics Sportegyesület

Alakulásának éve: 1968

Tagjainak száma: 50 fő
Működési területe: Tiszadob területe
Célja: Rendszeres sportolási lehetőség biztosítása.
Képviselő: Gyovai Mátyás
Szakmai segítő: Fábri Zoltán

A szervezet rövid bemutatása: Az egyesület labdarúgó szakosztályt működtet, ahol ifjúsági és felnőtt csapat edzését és bajnokságokon való részvételét szervezi. A Nyíregyházi Körzeti III. osztályban játszanak, jó eredménnyel. A községi rendezvényekhez igény szerint minden alkalommal kapcsolódnak.


Tiszadobi Polgárőrök Egyesülete

Alakulásának éve: 2006

Tagjainak száma: 44 fő
Működési területe: Tiszadob közigazgatási területe
Célja: Elsősorban a lakosság biztonságérzetének javítása.
Elnök: Gutay István
Parancsnok: –

A szervezet rövid bemutatása: Alakulása óta részt vesznek minden az Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvényen, biztosítják azok zavartalan lebonyolítását. A vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében mindennapos szolgálatot látnak el, jó eredménnyel. Létrehoztak egy “Ifjú Polgárőr” csoportot, akik nagy segítséget nyújtanak a gyermek és ifjúsági korosztály körében.


Tiszavirág Horgász, Természet- és Környezetvédő Egyesület

Alakulásának év: 1977

Tagjainak száma: 340 fő
Működési területe: Tiszadob területe
Célja: A természet és a halállomány védelme, horgász szakismeret oktatása, vizsgáztatás. A sporthorgászat, mint aktív pihenés népszerűsítése.
Elnök: Oláh Károly

A szervezet rövid bemutatása: A tagok érdekképviseletén, horgászati okmányokkal való ellátásán túl horgászversenyek szervezését, lebonyolítását, felnőtt és gyermek oktatást, vizsgáztatást is végez. Tevékenységének végzése közben elsőrendű szempont a vizek, vízpartok, a természet védelme.


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének Tiszadobi Csoportja

Alakulásának éve: 1990

Tagjainak száma: 74 fő
Működési területe: Tiszadob
Célja: Működési területén élő mozgáskorlátozott lakosok
Helyi vezető: Szilágyi Józsefné


Nyugdíjas Baráti Kör

Alakulásának éve: 2003.

Tagjainak száma: 15 fő
Működési területe: Az ország egész területére kiterjed.
Célja: Idős lakosok összefogása, régi szokások, mesterségek, hagyományok ápolása. Szabadidő hasznos eltöltése. Az emberek egymás iránti hitét és tiszteletét ápolni.
Elnök: –

A szervezet rövid bemutatása: Tagjai aktívan részt vesznek a községi ünnepségeken, versenyeken. Élen járnak a hagyományok ápolásában, megőrzésében a következő generációnak történő átadásában.


Tiszadobi Természetvédők Egyesülete

Alakulás éve: 1991

Tagjainak száma: 20 fő
Működési területe: Regionális
Célja: A Tisza és a Tisza mente természeti értékeinek védelme
Elnök: –

A szervezet rövid bemutatása: Fő tevékenységük a természet és a környezet védelme, ennek érdekében, kutatómunka végzése valamint pályázatok írása.


Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete

Alakulás éve: 2004.

Tagjainak száma: 600 fő
Működési területe: Országos
Célja: A rendszerben nevelkedő volt állami gondozottak és a családban nevelkedő gyermekek integrációja
Elnök: Galyas József

A szervezet rövid bemutatása: Tevékenységük középpontjában a gyermekvédelem, az integráció, a felzárkóztatás áll.


Tiszadobi Gyermekekért Gondozási, Segélyezési Alapítvány

Alakulás éve:

Célja: Rászoruló gyerekek étkeztetésének segítése
Működési terület: Tiszadobi általános iskola
Képviselő: Oláh Károly


 Széchenyi István Iskolai Alapítvány

Alakulás éve: 1992.

Célja: Anyagilag és erkölcsileg segíteni az iskolába járó gyerekek személyiségének egészséges fejlődését.
Működési területe: Tiszadobi általános iskola
Képviselő: Tóthné Balázs Krisztina

 

Back to Top

Nagyítás