NAPSUGÁR NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA

NAPSUGÁR NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA

Cím: 4456 Tiszadob, Mátyás Király utca 3.
Telefonszám: 42/ 722-675, 06 / 20 423 02 37 
E- mail
napsugarovodatdob@gmail.com

OM azonosító: 033362

Az óvoda vezetője: Bertalan Lászlóné
Óvodavezető-helyettes: Porkolábné Fazekas Ildikó

 

 

BEMUTATKOZÁS

Óvodánk egy gyönyörű településen, Tiszadobon található. Tiszadob három megye határán helyezkedik el Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyében / /Szabolcs – Borsod – Hajdú  megye /. Tiszadob, Észak kelet-Magyarország egyik legszebb tájegysége. Itt található az ország legnagyobb és legszebb tiszai holtága. A Tisza és Holt-ágai meghatározó elemként hatnak a falu és gyermekeink életére. Igen gazdag növény-, madár- és állatvilág ad nagyon sok kellemes élményt az itt élő, és az idelátogató emberek számára. Településünk azon kevés falvak egyike, amely megőrizte régi arculatát, a jellegzetesen Árpád – kori település szerkezetet. Ez a különlegesség – hangulat és nyugalom- a táj, a természeti környezet gazdagsága párosulva az önkormányzat és az itt élő emberek törekvéseivel, az idegenforgalom az egyre népszerűbb falusi turizmus fellendülésével egyre több embernek biztosíthat jövedelmet. Ebben a gyönyörű környezetben 1974-ben épült fel az óvodánk eredetileg 3 csoportszobával, főzőkonyhával. Az óvodások ellátása a településen 5 csoportban és két épületben történt. 1982-ben a gyermekszületések csökkenése miatt összevonták a két óvodát. Azonban szükség volt a 4. csoportszoba létrehozására, melyet belső átalakítással oldottunk meg. Ezt követően a főzőkonyha megszűnt és az általános iskola új konyhájáról történik az étkeztetés napjainkig. 1995-ben ismét csak három csoport üzemelt, majd folyamatosan újra feltöltődött a gyermeklétszám.

Szükség lett a 4. csoport visszaállítására, és később 2002-ben megépült 5. csoportszobánk is, valamint egy szép tágas tornaterem. 1997-ben új nevet választottunk óvodánknak, Napsugár Óvoda lettünk. A névváltozással egy időben új szemléletet, új módszereket vezettünk be nevelőmunkánk során. Ezt az új szemléletet tükrözi az 1999-ben önállóan megírt „Apró csodák Szigete”helyi nevelési programunk, mely a természetbe ágyazott nevelést valósítja meg.” Ilyen módon jobban érvényre juttathattuk a települési sajátosságainkat, életszemléletünket, melyek nagymértékben befolyásolják, illetve irányt mutathatnak a nevelésünknek. „Szivárvány 7” próba- erdei túránkat minden évben májusban megszervezzük, melyre gyakran hívjuk meg a térségi óvodákat. 2002-ben beléptünk a Környezetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségébe, és évekig részt vettünk a szakmai munkában. 2011-ben adaptáltuk a projektmódszert és elkészítettük egy nevelési évre szóló gyűjteményt, mely több mint 30 általunk kidolgozott és kipróbált projektet tartalmaz. 2005-ben a gyermeklétszám csökkenése és a kihasználtsági-mutatók csökkenése miatt újra négy csoportos lett az óvoda.  Intézményünkben jelenleg 113 fő kisgyermek nevelését biztosítjuk. Alkalmazotti létszámunk 15 fő, minden csoportban két óvónő és egy dajka végzi a nevelést. Ezen kívül egy pedagógiai asszisztens segíti a munkánkat, és a tálalókonyhán egy konyhalány biztosítja a gyerekek napi étkeztetésével járó feladatokat. Az óvónők életkoruk szerint még viszonylag fiatalok, de van közöttük szakvizsgázott, fejlesztőpedagógus, gyermektánc oktató, tanító végzettségű, a többség azonban még szakvizsga előtt áll. A dajkák középfokú végzettségűek, a pedagógiai asszisztensünk rendelkezik a szükséges végzettséggel. Négy vegyes csoportban szervezzük a napi fejlesztőmunkát.

Az „Apró csodák Szigete” Pedagógiai Programunk alapján a természetbe ágyazott nevelésre épül a fejlesztőmunkánk, hiszen Tiszadob természeti környezete egyedülálló szépségű a térségünkben. A Holt-Tisza által körbeölelt kis sziget csodálatos növény és állatvilága kiváló helyszínt biztosít az óvodásaink számára a természeti környezetünk aprólékos felfedezésére és a megismerésére. Különleges erővel bír ez a természeti adottság az egész falu lakosságára Az itt élők számára, tehát számunkra ez az élettér jelenti a friss levegőt a kikapcsolódást, a rácsodálkozó szemlélődést, a védő-óvó megfigyelési lehetőséget. Minden évszakban a falu apraja-nagyja tesz kisebb-nagyobb sétákat, kerékpártúrákat a Szigetben. A vízparton télen nyáron különleges élővilág éli az életét, melynek mi tiszadobiak állandó szemlélői vagyunk. Bizony előfordul, hogy néhányan megzavarják ezt a békés világot, de őket kiközösíti a faluközösség a természetvédők pedig büntetnek. Ideális ez a környezet természetesen az óvodás korosztály környezettudatos nevelésére. Pedagógia programunkhoz hűen ebben a csodálatos környezetben, mintegy élő terepasztalon neveljük arra a tiszadobi óvodásokat, hogy úgy csodálkozzunk rá e gyönyörű és sokszínű, lüktető élővilágra, hogy a legkevésbé zavarjuk meg életterüket, szokásaikat. Sokat vagyunk a gyerekekkel a szabadban, de még ennél is többet szeretnénk ha a szabadlevegőre vinni őket. A mindennapos mozgást a sétát, a természetjárást a jövőben még jobban előtérbe helyezzük, a gyerekek egészségének védelme érdekében. Egy ilyen környezetben csak ez a járható út egy óvoda és egy falu számára. Azért szervezünk rendszeresen természetvédő túrákat, mert itt tudjuk hozzászoktatni a legkisebb korosztályt, a természetet, a környezetet védő-óvó magatartásra. A lehető legtöbbször a szülőket és a családokat is hívjuk és bevonjuk projektjeinkbe, mert a családban is tudatosulnia kell azoknak az elveknek, szabályoknak melyek a természeti környezetünk védelméről szólnak. Család nélkül a szülők nevelése, formálása nélkül a mi tiszadobi óvodánkban nem lehet a gyermekeket sikeresen fejleszteni, eredményeket elérni.

A családok bevonása már hagyomány óvodánkban régóta, igénylik a szülők a programokat, szeretik. Óriási szerepe van óvodánknak az esélyegyenlőség biztosításában, hiszen „otthont”, kellemes környezetet, nyugalmat és fejlődési lehetőséget nyújtunk a 3-6 éves gyermekek számára. Itt szocializálódnak először a gyerekek, hiszen bölcsőde jelenleg nincs a településen. Már 2009 óta aktív részesei voltunk az Integrációs Esélyegyenlőségi Rendszernek (IPR), mára már „Esélyteremtő minta óvoda” vagyunk. Minden nevelési évben eddig sikeresen pályáztunk a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek hátrányainak kompenzációjára, esélyegyenlőségük integráltan történő elősegítésére. „Napra-forgó 1 és 2. integrációs projektünk” megvalósítása során a családokkal való együttműködés kiemelt szerepet kap, mert a szülőkkel való konfliktushelyzetek megoldása csak a szoros, intenzív együttműködéssel érhető el. Meggyőződéssel és elszántan hisszük, hogy a családokkal való együttműködés nem lehet csak papírforma. Tettekkel tudjuk bizonyítani, hogy vannak szerény sikereink, melyek a gyerekek nevelése, formálása érdekében történik, és mégis nagy napi sikerek, mert MI dolgoztunk meg érte, mi kerestünk és találtunk a helyi problémáinkra megoldásokat.

 

Alkalmazotti közösségünk tagjai

 

Óvodapedagógusok:

Bertalan Lászlóné – óvodavezető

Porkolábné Fazekas Ildikó – óvoda vezető helyettes

Dobszainé Orovecz Mónika – óvodapedagógus

Gulyás Julianna – óvodapedagógus

Kristófné Varga Tímea – óvodapedagógus

Szabolcsiné Nádaskai Judit – óvodapedagógus

Szabó Józsefné – óvodapedagógus

Veres Edit – óvodapedagógus

Oláh Mónika – óvodapedagógus

 

Nevelő oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak:

 

Kulcsár Antalné-dajka

Oláhné Fótos Anita-dajka

Orovecz Lászlóné- dajka

Szegedi Zoltánné- dajka

Hegedűsné Rácz Erika-pedagógiai asszisztens

 

Konyhai dolgozók:

 

Nagy Katalin – élelmezésvezető

Fazekas Károlyné – konyhalány ( tálalókonyha)

Száraz Józsefné – főszakács

Kiss Gabriella – konyhai kisegítő

Szopkó Imréné – konyhai kisegítő

Mészáros Antalné – konyhai kisegítő

Zilahi Zoltánné – konyhai kisegítő

 

A NEVELÉSI ÉV RENDJE

Nevelési idő: A nevelési év minden év szeptember 1.-től – minden év augusztus 31.-ig tart.

 

Óvodánk heti öt munkanapon egész napos nyitva tartással működik. Nyáron egy hónapot zárva tartunk a szükséges takarítási munkálatok elvégzése miatt. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket 7 nappal előbb értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület a nevelőtestületi értekezlet megtartására, illetve belső vagy külső továbbképzésre használja fel.

 

 

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Különös közzétételi lista

 

 

Back to Top

Nagyítás