• Gépjárműadó
  Gépjárműadó
  Nincs hozzászólás a(z) Gépjárműadó bejegyzéshez

  Gépjárműadó: mi változott 2021.01.01-től?

   

  A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021.01.01-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett április 15-éig kell befizetni.

  Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora,és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

  A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

  A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

  Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADOadat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez”elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

  A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

  Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, nav.gov.hu

   

  Horváth Ernő

         jegyző

  Read more
 • Széchenyi Emléknap Tiszadobon
  Nincs hozzászólás a(z) Széchenyi Emléknap Tiszadobon bejegyzéshez

  A tiszadobi Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a 2009/2010-es tanévet Széchenyi emlékévnek neveztük el. Azért, mert:

  1. augusztus 27-én itt, “az Alföld árvízi kapujában” tette gróf Széchenyi István a Tisza-szabályozás nagy művének első kapavágását. Tiszadob lakossága sokat köszönhet Széchenyi munkájának, mert sok terület vált művelhetővé a Tisza folyó szabályozása következtében. Tiszadob neve össze­forrt a Tisza-szabályozással, mert a hatalmas munka megkezdése a Tiszadob határában lévő Urkom nevű magaslaton történt.
  2. április 7-én volt Széchenyi István halálának 150. évfordulója.
  3. január 29-én volt 20 éve, hogy iskolánk Széchenyi István Általános Iskola lett.

  Célunk, hogy Széchenyi István élete, munkássága, hazaszeretete és emberi nagysága követendő példaként szolgáljon a felnövekvő nemzedék és az egész nemzet számára.

  1. április 14-én Széchenyi napot tartottunk, amelyet sok munka és előkészület előzött meg. A megemlékezésre egész napos gazdag programot szerveztünk.

  Reggel 9 órától a “Legnagyobb magyar” című vetélkedőn mérhette össze tudását a körzetünkből jelentkezett 8 csapat. Tiszalökről, Tiszavasváriból, Tiszadadáról, Tiszaeszlárról és Szorgalmatosról érkeztek a gyerekek.

  1. helyezett:  Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola — Tiszadob
  2. helyezett: Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola — Tiszalök
  3. helyezett: Általános Iskola — Tiszaeszlár

  Ezúton szeretnénk még egyszer gratulálni a csapattagoknak és természetesen felkészítő tanáraiknak is. A kiemelkedően jól megtervezett és lebonyolított Széchenyi-vetélkedő főszervezője Vitányi Györgyné volt.

  Read more
 • REFORMÁTUS TEMPLOM
  REFORMÁTUS TEMPLOM
  Nincs hozzászólás a(z) REFORMÁTUS TEMPLOM bejegyzéshez


  Középkori eredetű késő barokk, 1768 és 1857 között többször bővítve és átépítve.
  Kazettás fa mennyezetét Pick Ede készítette 1877-ben. A kőből készült rokokó stílusú szószék műemlék
  Ez a gyönyörű épület a 36 méter magas tornyával szemlátomást megújul, megszépül.
  Külsejének felújítása hamarosan befejeződik.

  IL

    

   

  Read more

Back to Top