ISKOLAI TÁJÉKOZTATÓ

ISKOLAI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

 

Tájékoztatom az iskolánk minden tanulóját és szüleiket, hogy a Nagyiskola felújítása befejeződött. A 2011. október 3-án megtartott műszaki átadás eredményes volt. Néhány kisebb hibajavítás, illetve utómunkálat elvégzése történik még a napokban, és folyamatosan zajlik a rendcsinálás, takarítás az épületen belül és kívül. Segítséget kapunk az Önkormányzattól és az Iskolai Szülői Munkaközösség aktív tagjaitól. Az Igazgatóság a Vezetőség tagjaival, az Önkormányzat vezetőivel és az SZMK vezetőivel egyeztetve a munkákat igyekszik úgy megszervezni, hogy a lehető leghamarabb a Nagyiskolában taníthassunk.

A Táncsics úti iskola épületének kiváltását össze kell kapcsolni a Nagyiskolába való beköltözéssel. Ezért az iskolánk minden dolgozójának és a szülőknek az összefogására és együttműködésére szükség van a Nagyiskolába való beköltözés, illetve a Kisiskolából való átköltözés jól megszervezett lebonyolítása érdekében. Az Igazgatóság javaslatára az Ön­kormányzatunk engedélyével 2 nap rendkívüli tanítás nélküli munkanapot tartunk október 13-án és 14-én (csütörtökön és pénteken). Kérem a tisztelt szülőket, hogy a rendkívüli szünet két napjára gondoskodjanak a gyermekük felügyeletéről. A Nagyiskolában a felújítás utáni első tanítási nap október 17. hétfő “A” heti órarenddel.

Kérek minden szülőt és tanulót, hogy fokozottan vigyázzunk a felújított, megszépült iskolánkra.

 

Tiszadob, 2011. október 7.

Tisztelettel,

Vitányi György

igazgató


 

Az osztályok, csoportok elhelyezése a “Nagyiskola” felújítása után a “Kisiskola” kiváltásával

 

TANÍTÁS — DÉLELŐTT

Sor­szám Osztály Lét­szám Osztályfőnök Délelőtti tanítás helyszíne Délutáni foglalkozások Lét­szám
1. 1. osztály 25 fő Tóthné Lakatos I. Nagyiskola fsz. 12. sz. terem

1–2. évfolyam napközi

1.a osztály terme

Nagyiskola
fsz. 12. sz. terem

31 fő
2. 2.a 18 fő Kerekesné Csordás E. Óvoda
3. 2.b 23 fő Tóth Erzsébet Nagyiskola em. 1. sz. terem
4. 3.a 21 fő Porkoláb A. László Nagyiskola em. 2. sz. terem

3–4. évfolyam napközi

4.a terme

Nagyiskola
em. 3. sz. terem

31 fő
5. 3.b 19 fő Kerekes Péter Könyvtár emelete
6. 4.a 20 fő Borbélyné Vékony Zs. Nagyiskola em. 3. sz. terem
7. 4.b 22 fő Porkolábné Gadnai K. Nagyiskola em. 4. sz. terem
8. 5.a 19 fő Barkó Erika Nagyiskola em. 5. sz. terem

5–8. évfolyam tanulószoba

Nagyiskola
fsz. 11. terem
8. osztály terme

36 fő
9. 5.b 22 fő Szőke Katalin Nagyiskola em. 6. sz. terem
10. 6. osztály 33 fő Polonkai Ibolya Nagyiskola em. 7. sz. terem
11. 7. osztály 38 fő Kőszegi Ildikó Nagyiskola em. 8. sz. terem
12. 8. osztály 34 fő Fábri Zoltán Nagyiskola fsz. 11. sz. terem

 

MŰVÉSZETI KÉPZÉS — DÉLUTÁN

Tanszak Pedagógus Helyszín
Zongora Kovácsné Czirják Erzsébet Idősek klubháza
Színjátszás Szőke Katalin Nagyiskola 6. sz. terem
Néptánc Szabó Péterné Nagyiskola táncterem (10. sz. terem)
Társastánc Huszárszky László Nagyiskola táncterem (10. sz. terem)
Képzőművészet Kissné Komáromi Csilla Könyvtár emelete

 

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK

Foglalkozás Pedagógus Napszak Helyszín
Testnevelés / Tömegsport Fábri Zoltán délután Tornaterem, Nagyiskola sportpályái
Szolfézs és énekkar Ledniczky Monika délután Nagyiskola
Gyógypedagógus — SNI Balogh Marianna délelőtt Nagyiskola, fejlesztő szoba (10. sz. terem)

 

KÖLCSEY GIMNÁZIUM — ESTI TAGOZAT FELNŐTTEKNEK

Osztály Helyszín
1. Nagyiskola, em. 5. sz. terem
2. Nagyiskola, em. 7. sz. terem
3. Nagyiskola, em. 8. sz. terem
4. Könyvtár, em. informatika terem

 

TANÉVKEZDÉSI TÁJÉKOZTATÓ
2011/2012. tanév

A 2011/2012. TANÉV HELYI RENDJE

 

A tanév, szorgalmi idő (tanítási év)

  1. A 2011/2012. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2011. szeptem­ber 1. (csütörtök), és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanhárom (183) nap. Az alapfokú művészetoktatási tagozaton az első tanítási nap 2011. szeptember 5. (hétfő).
  2. A szorgalmi idő első féléve 2012. január 13-áig tart. Az iskolák 2012. január 20-áig értesítik a tanulókat, illetőleg a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
  3. Az első és második félév lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzé­sét, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelő­testületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni — tájékoztatás céljából — a fenntartónak.

 

Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok

  1. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt (5) munkanapot tanítás nélküli munkanapként használ­hat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelő­testület véleményének kikérésével az iskolai diák­önkormányzat jogosult dönteni.
  2. Az őszi szünet 2011. november 2-ától november 5-éig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek). A szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő). Összesen kilenc (9) nap.
  3. A téli szünet 2011. december 22-étől 2012. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2011. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2012. január 3. (kedd).
  4. A tavaszi szünet 2012. április 5-étől április 9-éig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2012. április 10. (kedd).

 

Tisztelt Szülők!

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata és a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatósága tájékoztatja Önöket, hogy a Károlyi Mihály utcai “Nagyiskola” felújítása — a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt — 2011. augusztus 15-én kezdődött, és várhatóan 2011. október 10-én fejeződik be. A felújítási munkálatok miatt a tanítást, illetve az Általános Iskola teljes működését át kell szerveznünk.

Települési szintű összefogással sikerült azt megoldani, hogy minden gyerek, illetve minden osztály délelőtt járjon iskolába. Tehát minden tanuló reggel ¾ 8-ra jön iskolába, és a délutáni napközi, tanulószoba, művészeti képzés, tömegsport és egyéb foglalkozások megtartására is lesz lehetőség.

A nagyiskola felújításának idejére az osztályok, csoportok elhelyezését a mellékelt táblázatok tartalmazzák. Látható, hogy 7 különböző épületben folyik majd a nevelő–oktató munka.


 

Az osztályok, csoportok elhelyezése a “Nagyiskola” felújításának idejére
2011. szeptember 1-jétől

 

TANÍTÁS — DÉLELŐTT

Sor­szám Osztály Lét­szám Osztályfőnök Délelőtti tanítás helyszíne Délutáni foglalkozások Lét­szám
1. 1. osztály

25 fő

 

Tóthné Lakatos I. Kisiskola

1–2. évfolyam napközi

 

1. osztály terme

Kisiskola

31 fő
2. 2.a 18 fő Kerekesné Csordás E. Óvoda
3. 2.b 23 fő Tóth Erzsébet Kisiskola
4. 3.a 21 fő Porkoláb A. László Kisiskola

3–4. évfolyam napközi

4.a terme

Kisiskola

31 fő
5. 3.b 19 fő Kerekes Péter Családsegítő és Gyermekj. Sz.
6. 4.a 20 fő Borbélyné Vékony Zs. Kisiskola
7. 4.b 22 fő Porkolábné Gadnai K. Kisiskola
8. 5.a 19 fő Barkó Erika Kisiskola

5–8. évfolyam tanulószoba

Tanoda előtere

36 fő
9. 5.b 22 fő Szőke Katalin Könyvtár földszintje
10. 6. osztály 33 fő Polonkai Ibolya Könyvtár emelete + Teleház
11. 7. osztály 38 fő Kőszegi Ildikó Faluház nagyterme + előtere
12. 8. osztály 34 fő Fábri Zoltán Tanoda előtere + nagyterme

 

MŰVÉSZETI KÉPZÉS — DÉLUTÁN

Tanszak Pedagógus Helyszín
Zongora Kovácsné Czirják Erzsébet Idősek klubháza
Színjátszás Szőke Katalin Faluház nagyterme
Néptánc Szabó Péterné Faluház nagyterme
Társastánc Huszárszky László Faluház nagyterme
Képzőművészet Kissné Komáromi Csilla Könyvtár emelete

 

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK

Foglalkozás Pedagógus Napszak Helyszín
Testnevelés / Tömegsport Fábri Zoltán délután Tornaterem, Nagyiskola sportpályái és Kisiskola udvara
Szolfézs és énekkar Ledniczky Monika délután Idősek Klubháza
Gyógypedagógus — SNI Balogh Marianna délelőtt

§      Kisiskola épülete

§      Könyvtár épülete

§      Családseg. és Gyerm. Szolg. épülete

 

Az iskola pedagógusai, dolgozói minden tőlük telhetőt meg fognak tenni azért, hogy a rendkívüli körülmények ellenére jól működjön az Általános Iskola.

A felújítás mellett a másik jelentős változás, hogy a pénzügyi nehézségek miatt osztály­összevonásokra került sor a 6., 7. és 8. évfolyamon. Ez azt is jelenti, hogy az eddigi 16 osztály helyett 12 osztállyal indul a tanítás szeptember 1-től. Az 1. évfolyamon is egy osztály lesz, mert most alacsony a tanköteles, illetve iskolaérett tanulók száma (25 főt írattak be a szülők). Az osztályfőnökök nevét a mellékelt táblázat mutatja.

A 2011/2012. tanév első tanítási napja 2011. szeptember 1. csütörtök. A tanévnyitó ünnepséget rendhagyó módon az első tanítási nap (szeptember 1. csütörtök) reggelén 8:00-tól tartjuk a Kisiskola udvarán, rossz idő esetén a Faluházban. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy tanulmányozzák át az írásos tájékoztatót, és segítsék az átmeneti időben még jobban az Általános Iskola munkáját. Jobbító szándékú észrevételeiket juttassák el az osztályfőnököknek vagy az Igazgatóság tagjainak.

Megértő együttműködésüket köszönjük.

Tiszadob, 2011. augusztus 24.

 

Tisztelettel,

Vitányi György

igazgató


 

Tisztelt Szülők, Tanulók!

A Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felkészült a tanévkezdésre, és a 2011/2012-es tanévet szeptember 1-én megkezdjük.

A Nagyiskola felújítása rendben halad, de még 4-5 hétig nem taníthatunk benne. Ezért kellett megszervezni az osztályok elhelyezését, a tantermek kialakítását a Kisiskolán kívül más épületekben is. A települési szintű összefogás eredményeként sikerült elhelyezni délelőtti tanítási rendben mind a 12 osztályt.

Az Iskola munkarendje átmenetileg — a felújítás idejére — az érvényben lévő házirendünktől eltér. Ezért minden szülő és tanuló érezze kötelességének, hogy a korábban kiadott írásos tájékoztatón túl figyelmesen tájékozódjon az osztályfőnöknél a változásokról: így például a csengetési rendről, az étkezés rendjéről, az órarendről, a napközi, tanulószoba és művészeti képzés foglalkozásairól, a tantermek, helyiségek használatáról, a pedagógusok és szülők együttműködéséről, a tanulók viselkedési szabályairól, a balesetek megelőzéséről.

Az Iskola igazgatósága a 2011/2012. évi tanév házirendi kivonatát azzal a szándékkal juttatja el minden Szülőnek és iskoláskorú gyermekének, hogy közös erővel, összefogással előzzük meg a gyermekbaleseteket, a tanulók fegyelmezetlenségéből származó problémákat, illetve az iskola-felújítás idején keletkező gondokat minél előbb és minél hatékonyabban oldjuk meg.

Tisztelt Szülők, Tanulók!

A Házirend kivonatát tanulmányozza át mindenki, és igyekezzünk betartani, illetve betartatni.

Tiszadob, 2011. augusztus 31.

Tisztelettel,

Vitányi György

igazgató

 

Back to Top

Nagyítás